QUÈ SOM?

OOPERACIÓ

RITERI PROPI

La cooperació és la posada en comú de mètodes per assolir uns objectius que satisfacin les necessitats del col·lectiu. En la cooperació l'èxit d'un depèn sempre i en tota manera de l'èxit dels altres, es treballa unint esforços i aprofitant els diferents talents de cada integrant del grup

El criteri és el judici o discerniment que té una persona i que la proveeix de l'actitud personal per prendre decisions sobre si mateix o sobre qualsevol altra persona, cosa o situació en un moment donat.

TOT

AVENÇ

ONFIANÇA

La confiança és la creença en què una persona o grup serà capaç i desitjarà actuar de manera adequada en una determinada situació i pensaments. És és una hipòtesi sobre la conducta futura de l'altre. És una actitud que fa el futur, en la mesura que aquest futur depèn de l'acció d'un altre.

REATIVITAT

La creativitat (o també enginy) és la generació o posada en relació d'idees originals i potencialment útils en qualsevol camp, entenent "idea" no com a un concepte intel·lectualitzat sinó en un sentit més ampli.

La creativitat s'associa amb la imaginació i el pensament divergent, ja que sovint sorgeix del dubte, de replantejar un assumpte des de diferents angles, en un procés on intervenen la intuïció i la memòria.

OMPETÈNCIES

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

OL·LABORACIÓ

Treballar conjuntament amb altres persones en una tasca comuna, normalment en obres de creació, i especialment quan es fa com a ajuda o de forma desinteressada.

OMPROMÍS

OMUNICACIÓ

La comunicació és el procés de transmissió d'informació entre un emissor i un receptor que descodifica i interpreta un determinat missatge.

La comunicació deriva del llatí COMMUNICATIO que significa compartir, participar en alguna cosa o posar en comú.

Obligació contreta per una promesa,

una paraula donada, etc. 

       QUI SOM?

A TOT AVENÇ som molts. De fet el nostre lema és " SOM AVENÇ".

Us ho expliquem:

Cada classe té un o una responsable que va canviant un, dos o tres cops durant el curs.

Ells són els encarregats de cercar la informació de totes les coses que passen diàriament a l'escola i, així, poder oferir-vos-les en cada actualització.

Cada dimarts a les 14'00h aquest "Equip de redacció" es troba a la "Learning Studio" per posar sobre la taula les propostes. Allà es decideix què publiquem i què no publiquem.

A banda, com ben aviat podreu comprovar, també són responsables de tirar endavant les seccions fixes que aniran apareixent.

“L’espai  TOT AVENÇ neix de la necessitat d’interrelacionar d’una manera atractiva i engrescadora els aprenentatges instrumentals, que realitzem a l’aula, amb el món tecnològic i de la comunicació.
Amb l’objectiu de donar significació als aprenentatges, emprenem aquest projecte amb molta il·lusió i amb ganes d’ajudar els alumnes a reconèixer-se com a veritables protagonistes del procés d’aprenentatge.

Un procés obert, dinàmic i pràctic. 

On el coneixement s’estengui més enllà dels fulls i dels llibres. 
On, com dèiem abans, el coneixement sigui del tot significatiu.
Aquest és un projecte que pretén potenciar les competències pròpies de cada alumne, en un espai creatiu i cooperatiu.
Un projecte que vol potenciar l’aprenentatge transversal com a principal objectiu.

Un projecte impulsat per l'equip de l'Escola Avenç de la Fundació Collserola en col·laboració amb la Fundació Cim d'Estela i que cerca trencar les barreres entre la formació formal i informal.

Equip TOT AVENÇ

  • Facebook icono social
  • Icono social Instagram
  • Icono social Twitter

Contacta amb nosaltres a totavenc@fundaciocollserola.cat

© TOT AVENÇ 2019